Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Βλαχογιάννη το έτος 2005. Το έτος 2013 εντάχθηκαν στο δυναμικό του γραφείου έμπειροι δικηγόροι της Αθήνας, ώστε να αποτελεί σήμερα έναν ισχυρό νομικό οργανισμό. Δραστηριοποιείται στους ευρύτερους δικαιϊκούς κλάδους του Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, με ιδιαίτερη ειδίκευση στους τομείς του Εμπορικού, Ασφαλιστικού, Τραπεζικού, και Εργατικού Δικαίου.

Εντολείς μας είναι ως επί το πλείστον ελληνικές και ξένες εταιρείες, ιδιώτες και μη, κερδοσκοπικοί οργανισμοί δραστηριοποιούμενοι σε ευρύ φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής (εμπορικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό, κατασκευαστικό κλάδο κ.ά).

Το δικηγορικό μας γραφείο διακρίνεται για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών νομικών υπηρεσιών, οι οποίες βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία, την εμπειρία, την εμπιστευτικότητα και την πρακτική προσέγγιση των ζητημάτων.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι έχουν σημαντική μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία. Βασικός προσανατολισμός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στο πεδίο της πρόληψης, όσο και στο πεδίο της αντιμετώπισης των νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

Η προσέγγισή μας στη δικαστική επίλυση διαφορών είναι δυναμική. Ωστόσο, ο χειρισμός της κάθε υπόθεσης παραμένει προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητές της και βασίζεται στην έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία.

Για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών μας, το γραφείο χρησιμοποιεί συχνά ελεγκτές, λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, μηχανικούς, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων και στρατηγικού και προωθητικού σχεδιασμού για τους εντολείς του, που επιθυμούν ολοκληρωμένες και ενιαίες υπηρεσίες.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους δικαστική επίλυση διαφορών ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμών. Στόχος μας είναι η παροχή συνολικής και αξιόπιστης νομικής συμπαράστασης σε κάθε περίπτωση που αναλαμβάνουμε.