Μαυρομματαίων 23 (Πεδίον Άρεως)
ΤΚ 104 34 Αθήνα
Τηλ. 210 8250232, 210 8250240
Fax 210 8250233
Email : contact@kvlaw.gr, themalaw@yahoo.gr