ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1999.

Κάτοχος τίτλου σπουδών του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας στο επιστημονικό πρόγραμμα «Φοροτεχνικό». Κάτοχος τίτλου σπουδών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων στο επιστημονικό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία, ασκεί μαχόμενη συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία, κυρίως στους τομείς του Αστικού, Τραπεζικού, Φορολογικού και Οικονομικού Ποινικού Δικαίου.

Ομιλεί Αγγλικά.

Email: karvanitis@kvlaw.gr