ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1998.

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας «Τ-ΒΑΝΚ ΑΤΕ».

Διετέλεσε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, COMMERCIAL VALUE AAE.

Νομικός σύμβουλος της τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» και της «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας υπό εκκαθάριση»,

Νομικός σύμβουλος – συνεργάτης της υπό εκκαθάριση τραπεζικής εταιρείας «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας».

Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά.

Email: kvlachogiannis@kvlaw.gr